Warsztaty Soft Skills

Warsztaty Soft Skills

Z kim pracuję?

Pracuję z firmami budującymi nowoczesną i elastyczną kulturę przywództwa opartego na inspirowaniu, szacunku, poszanowaniu wartości osobistych, różnorodności, współtworzeniu i rozwijaniu samodzielności pracowników.


W trakcie warsztatów dla pracowników pomagam im rozwijać uważność (mindfulness), umiejętności strategiczne oraz praktyczne umiejętności miękkie potrzebne do skutecznego, zdrowego działania w zgodzie ze sobą.

Przykładowe wyzwania moich klientów

Stres i emocje

Spokojny umysł

Relacje

Energia osobista i poczucie sensu

Efektywność

Skuteczne działanie

Jak pracuję?

Na podstawie celów organizacyjnych klienta oraz zidentyfikowanych potrzeb pracowników realizuję warsztaty rozwoju uważności, refleksji i umiejętności miękkich dla pracowników firm.


Prowadzę warsztaty dla grup od 5-100 uczestników, online na platformie Zoom, Webex i Teams w języku polskim i angielskim.


Warsztaty trwają na ogół od 1 do 2 godzin (micro-learning). W trakcie naszych spotkań przeprowadzam uczestników przez precyzyjnie dobrane, praktyczne ćwiczenia warsztatowe umożliwiające doświadczanie technik uważności i pogłębionej refleksji, wypracowywanie indywidualnych rozwiązań oraz pogłębioną wymianę obserwacji i doświadczeń.

Efekty biznesowe i organizacyjne

Przykładowe efekty programów Scaleup to:

Podwojenie liczby pracowników, którzy potrafią zauważać szanse i potencjały w trudnych, stresujących i kryzysowych sytuacjach (30% > 60% grupy)

Potrojenie liczby pracowników z mocnym poczuciem, że umieją sobie poradzić z uporczywym myśleniem (zmiana z 25% do 75% grupy)

Podwojenie liczby pracowników z silnym poczuciem, że znają i umieją zastosować skuteczne techniki zmniejszania poziomu stresu (zmiana z 43% do 86% grupy)

Przeczytaj więcej o moich projektach

Poznaj opinie klientów i uczestników

Jeśli chcesz zadbać o zdrowie psychiczne Twoich pracowników w skali całej firmy, zapraszam Cię do rozmowy o możliwym zakresie wsparcia w trakcie darmowej konsultacji online.