Usługi

Usługi

Skuteczność działania

Posiadam ponad czternastoletnie doświadczenie (stanowiska liderskie, projekty doradcze) w pracy z największymi międzynarodowymi korporacjami, dzięki czemu problemy, z którymi mierzą się moi klienci oraz ich kontekst biznesowy są mi dobrze znane.

Wierzę, że w dłużej perspektywie skuteczne działanie oraz szczęśliwe życie są efektem uważności, koncentracji, podejścia strategicznego, działania w zgodzie ze swoimi wartościami, głębokiego zrozumienia innych ludzi, poczucia sensu oraz przyjemności z tego, co się robi.

Poprzez moje usługi pomagam klientom indywidualnym oraz biznesowym łączyć pogłębioną autorefleksję ze skutecznością, by zwiększać skalę i efektywność ich działań.

Unikatowa wartość współpracy

Moje usługi i programy rozwoju wyróżniają konkretne, mierzalne efekty biznesowe, organizacyjne bądź osobiste osiągane dzięki połączeniu następujących elementów:

Adekwatność

Głębokie zrozumienie kontekstu biznesowego i mechaniki działania dużych, globalnych firm. Moim klientom pomagam lepiej zrozumieć ich kontekst biznesowy.

UŻYTECZNOŚĆ

Możliwość natychmiastowego wykorzystania nowych inspiracji, technik lub uświadomień w życiu zawodowym bądź prywatnym.

METODYKA

Metodyka pogłębionej analizy wyzwań klientów umożliwiająca koncentrację na źródłach wyzwań klientów a nie ich objawach.

MIX USŁUG

Zestaw specjalistycznych usług doradczych i rozwojowych dopieranych indywidualnie w zależności od sytuacji, wyzwań i potrzeb danego klienta indywidualnego bądź biznesowego

MODELE DZIAŁANIA

Ponad 80 modeli, technik, wzorców, formatek, blueprintów opisujących najlepsze praktyki komunikacyjne, zarządcze i biznesowe, które udostępniam moim klientom w trakcie realizowanych projektów.

Techniki pracy

W mojej pracy innowacyjnie łączę następujące techniki pracy:

Usługi

Wierzę, że kluczem do systematycznej poprawy wyników biznesowych, lepszych relacji w firmie i większej innowacyjności jest zdolność do łączenia pogłębionej autorefleksji z działaniem przez wszystkich pracowników danej organizacji.

Warsztaty soft skills

Rozwój osobisty