Efekty biznesowe

Efekty biznesowe projektów

Efekty

Współpracuję z firmami, które chcą faktycznie zadbać o swoich pracowników oraz rozwijać kulturę przywództwa i zarządzania. Moje programy dla firm są szyte na miarę pod źródła wyzwań danej organizacji i realizowane jako programy zmiany z wykorzystaniem różnych technik pracy grupowej i indywidualnej.

Warsztaty dla liderów - podwojenie liczby menedżerów potrafiących motywować niefinansowo

Reorganizacja działu sprzedaży B2B, wzrost pipeline i obrona wyniku mimo COVID-19

Tytuł: Wzrost sprzedaży o 30%, awans regionu sprzedaży z 24 na 1 miejsce w rankingu

Wzrost sprzedaży o 20% w skali 90 placówek bankowych

Reorganizacja działu sprzedaży B2B, wzrost pipeline i obrona wyniku mimo COVID-19

Warsztaty dla liderów - podwojenie liczby menedżerów potrafiących motywować niefinansowo

Wzrost sprzedaży o 20% w skali 90 placówek bankowych

Tytuł: Wzrost sprzedaży o 30%, awans regionu sprzedaży z 24 na 1 miejsce w rankingu

Poznaj opinie uczestników moich warsztatów i sesji indywidualnych