Scaleup Blog

Scaleup Blog

MOTYWOWANIE NIEFINANSOWE – OD CZEGO ZACZĄĆ?

W tym artykule chcę poruszyć temat motywowania niefinansowego pracowników.

Jak zacząć motywować pracowników inaczej niż poprzez podwyżki pensji i premie? Od czego zacząć?

Krok 1: POZNAJ POTRZEBY I WYZWANIA PRACOWNIKÓW

Zgodnie z raportem „Nowa Era Motywacji” Mind & Soul Center oraz HAYS:

 • 73% Polaków rozważa zmianę pracy z powodu niesatysfakcjonującego poziomu wynagrodzenia i dodatków pozapłacowych,
 • 55% Polaków rozważa zmianę pracy z uwagi na niewystarczające możliwości rozwoju,
 • 38% Polaków rozważa zmianę pracy ze względu na zaburzoną równowagę między życiem osobistym a zawodowym spowodowaną brakiem elastyczności pracodawcy.

Dlatego też pierwszym krokiem na drodze ku efektywnemu motywowaniu niefinansowemu w danej firmie jest głębsze poznanie jej pracowników i zrozumienie ich potrzeb oraz wyzwań.

To brzmi jak truizm, ale nim nie jest – mając mnóstwo wartościowych danych pracowniczych, wiele firm zupełnie nie zna swoich pracowników, nie potrafi im pomagać i nie potrafi efektywnie rozwijać ich potencjału.

Pierwszym krokiem do motywowania niefinansowego są więc odpowiedzi na pytania:

 1. Kim właściwie są nasi pracownicy?
 2. Jakie wartości mają nasi pracownicy? Co cenią?
 3. Czego potrzebują nasi pracownicy i jak obecnie realizują te potrzeby?
 4. Jakie są kluczowe wyzwania zawodowe i życiowe naszych pracowników?
 5. Jak możemy im pomóc jako firma?

Warto przy tym zauważyć jedną kwestię – pracownicy zrealizują swoje potrzeby tak czy inaczej. W trakcie dnia pracy lub poza nim, w tej firmie lub w innej, w Polsce lub poza nią. Wyróżniający się pracodawcy umożliwiają pracownikom realizowanie ich potrzeb tu i teraz – tak, żeby w poszukiwaniu harmonii życiowej nie musieli szukać kolejnej pracy.

Krok 2: PRZEMYŚL, JAK TWOJA FIRMA MOŻE ODPOWIEDZIEĆ NA POTRZEBY PRACOWNIKÓW

Wiedząc już, kim są pracownicy i jakie mają potrzeby oraz wyzwania, firma może spróbować na nie odpowiedzieć.

Tylko dlaczego firma ma odpowiadać na te potrzeby…?

Prezes jednej średniej wielkości firmy informatycznej zapytał mnie ostatnio filozoficznie: „Robimy dla naszych pracowników już naprawdę dużo, benefitów mamy mnóstwo, mamy nawet stanowisko Happiness Managera – dalej pozostały już tylko bardzo wrażliwe i osobiste kwestie związane ze świadomością i zachowaniem naszych pracowników w pracy i w domu. Tylko czy naszą rolą jako firmy powinno być wychowywanie naszych pracowników?”

I tak dochodzimy do kolejnego ważnego zagadnienia – efektywne, długoterminowe motywowanie nie polega na przekonywaniu pracowników do pracy w danej firmie (np. wysokością pensji), ale na codziennym sprawianiu, że sami zechcą w niej pracować.

Można tego dokonać m.in. właśnie poprzez efektywne odpowiadanie na potrzeby i wyzwania pracowników, czyli robienie dla pracowników tego, co jest dla nich ważne, a nie tego, co odgórnie zaplanowała sobie dana firma. I tu pojawia się zasadnicza różnica między motywowaniem niefinansowym, a zasypywaniem pracowników całą masą standardowych benefitów mających ich przekonać do pozostania w firmie.

Motywowanie niefinansowe polega w dużej mierze na rozwijaniu, inspirowaniu, docenianiu, zachęcaniu, umożliwianiu, ułatwianiu, udrażnianiu, opiekowaniu, edukowaniu, wychowywaniu (tak, to również) i wielu innych odpowiedzialnych działaniach przywódczych bardziej niż tych czysto zarządczych takich jak planowanie, organizowanie, wdrażanie czy kontrolowanie.

Celem motywowania niefinansowego jest rozbudzenie w pracownikach wewnętrznej motywacji do działania, a nie ich sztuczne „nakręcenie” lub przekonywanie do kolejnych poświęceń na rzecz firmy.

W taki sposób wykorzystywane jest od wielu lat motywowanie finansowe. Problem polega na tym, że ta technika motywowania sprawdza się coraz mniej – szczególnie wśród najmłodszych pokoleń pracowników, którzy szukają w pracy realizacji wielu innych wartości oprócz tych czysto materialnych.

Jak więc zacząć budzić w pracownikach taką wewnętrzną motywację do działania?

Dobrą inspiracją może tu być mój poprzedni post , w którym przedstawiłem 39 pytań inspirujących do kreatywnych odpowiedzi pracodawców na kluczowe wyzwania i potrzeby pracowników w Polsce. Te pytania mogą być dobrym punktem wyjścia do dalszych analiz i określenia zakresu działań motywacyjnych w danej firmie.

Krok 3: SPRAWDŹ, CZY TWOI MENEDŻEROWIE POTRAFIĄ MOTYWOWAĆ NIEFINANSOWO

Mnożenie benefitów pracowniczych w sytuacji, gdy menedżerowie danej firmy regularnie nie motywują swoich podwładnych niefinansowo przypomina trochę zachowanie rodziców, którzy zasypują swoje dzieci deszczem prezentów nie spędzając z nimi jednak czasu i nie biorąc odpowiedzialności za ich wychowanie.

Zarządzający czyli menedżerowie, dyrektorzy i zarząd danej firmy mają do odegrania kluczową rolę w procesie motywowania niefinansowego. Rola ta polega głównie na tym, jak dany menedżer odnosi się na co dzień do swoich podwładnych (i innych ludzi w firmie). Żeby efektywnie motywować niefinansowo, kluczowe są między innymi:

 • Empatia – umiejętność spojrzenia na sprawy oczami podwładnego i reagowanie w danej sytuacji z tą właśnie świadomością, wychodząc naprzeciw wyzwaniom i potrzebom pracowników,
 • Zainteresowanie swoimi pracownikami, ich dobrostanem oraz szczęściem,
 • Poznanie i zrozumienie swoich pracowników – kim są, czym się interesują, co ich pasjonuje, jakie mają wartości, co robią po pracy itp.

Co więcej, każdy menedżer chcący dobrze motywować niefinansowo powinien (lub powinna) odpowiedzieć sobie twierdząco na następujące pytania:

 1. Czy lubię ludzi?
 2. Czy ogólnie chcę dobra, szczęścia i zadowolenia moich podwładnych?
 3. Czy moje przekonania dotyczące ludzi umożliwiają mi działanie w interesie moich pracowników? Przykładowo trudno jest motywować efektywnie Millennialsów czy Pokolenie Z nie wyzbywając się przekonania, że „są to ludzie leniwi, roszczeniowi i głupi” – cytat jednego mojego klienta coaching’owego, dyrektora ze starszego pokolenia borykającego się z problemem dużej rotacji wśród najmłodszych pracowników.
 4. Czy jestem gotów/gotowa systematycznie i proaktywnie rozwijać moich pracowników po to, żeby tworzyć odpowiednie warunki do efektywnej pracy, a nie w ramach reaktywnej nagrody za osiągane przez nich wyniki biznesowe?

Jeśli odpowiedzi danego menedżera na te pytania są twierdzące, można przejść do rozważenia różnych, efektywnych sposobów motywowania niefinansowego.

Ale o tym w moim następnym artykule. 😉

Porozmawiajmy o wyzwaniach i potrzebach pracowników Twojej firmy w trakcie darmowej konsultacji.


WIĘCEJ

Maciej Szturmowicz

Scaleup Founder, Coach, Facilitator

Ostatnie wpisy

Chcesz otrzymywać informacje o moich publikacjach, usługach i wydarzeniach?