Scaleup Blog

Scaleup Blog

Jak wspierac menedzerow poprzez executive coaching

O PROJEKCIE

Czuję wielką radość mogąc krótko opowiedzieć o niedawno zakończonym projekcie wsparcia dla menedżerów Euler Hermes z szerokim wykorzystaniem executive coachingu.

Celem tego kilkumiesięcznego programu było dedykowane wsparcie dla grupy menedżerów pierwszoliniowych w trakcie pandemii. Menedżerowie ci mają na co dzień do czynienia z wieloma nowymi wyzwaniami zespołowymi, jakie stawia pandemia COVID-19.

 

WYZWANIA PROJEKTOWE

Największymi wyzwaniami projektu były:

 1. Ogromna skala wyzwań uczestników – zarówno biznesowych, zespołowych jak i prywatnych, związanych z przepracowaniem, work-life balance czy trudnymi relacjami rodzinnymi.
 2. Wielość obszarów funkcjonalnych. Uczestnicy zarządzali m.in. takimi obszarami jak sprzedaż, obsługa klienta, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie polisami, likwidacja szkód, dział prawny, dział analiz, windykacje.
 3. Wsparcie każdego uczestnika w poszerzeniu świadomości sytuacyjnej i wypracowaniu indywidualnych rozwiązań przywódczych w trakcie stosunkowo krótkiego czasu i niewielkiej liczby sesji indywidualnych

 

EXECUTIVE COACHING W NIECODZIENNEJ FORMULE

Odpowiadając na powyższe wyzwania opracowaliśmy z Euler Hermes niecodzienną formułę projektu. Polegała ona na realizacji sesji executive coaching z 30 menedżerami pierwszoliniowymi zarządzającymi zespołami o wielkości od 5 do 20 osób.

Innowacja projektowa polegała na zastosowaniu strategicznego wsparcia jakim jest executive coaching w pracy z menedżerami poziomu Manager of Others. Dzięki takiemu, szerszemu nic zazwyczaj, wykorzystaniu executive coaching’u, uczestnicy mogli bardziej strategicznie poradzić sobie z wieloma zmiennymi, złożonymi i nieoczywistymi sytuacjami, jakich doświadczają na co dzień w trakcie pandemii.

 

WYZWANIA MENEDŻERÓW

Takie sytuacje powodują, że menedżerowie pierwszoliniowi regularnie mierzą się z niecodziennymi decyzjami, które normalnie podejmują menedżerowie wyższego szczebla. Do tego dochodzi szereg nowych wyzwań, których firma na ogół nie doświadcza takich jak na przykład zespołowe reagowanie w trakcie pandemicznego kryzysu.

Do najczęściej poruszanych w trakcie programu zagadnień zaliczały się m.in.:

 • Zdalne zarządzanie zespołem. Zagadnienia związane z zarządzaniem zdalnymi zespołami, zdrową równowagą między kontrolą a zaufaniem czy skuteczną facylitacją wirtualnych spotkań zespołu,
 • Inspirujące przywództwo oparte na zaufaniu, wspieraniu, rozwijaniu i usamodzielnianiu pracowników oraz na delegowaniu,
 • Motywowanie niefinansowe zespołu. Motywowanie pozafinansowe z uwzględnianiem indywidualnych wartości pracowników, pogłębianie relacji i więzi w zespołach, feedback, docenianie, wzmacnianie, stymulowanie kreatywności oddolnej itp.
 • Techniki rozmów z zespołami. Skuteczna facylitacja zdalnych spotkań grupowych, rozmowy o trudnych emocjach członków zespołu związanych z pandemią,
 • Change management & tematy transformacyjne związane z zarządzaniem zespołami w trakcie zmian, kreatywnym podejściem do sytuacji trudnych, złożonych i kryzysowych,
 • Work-life balance. Odstresowanie, regeneracja i oddzielanie pracy od życia prywatnego mimo ich współistnienia w tej samej przestrzeni domowej.

 

CO DAJE EXECUTIVE COACHING UCZESTNIKOM?

Program okazał się strzałem w dziesiątkę, a czas jego realizacji (pandemiczna jesień 2020 i pierwszy kwartał 2021) momentem przesilenia i “zmęczenia materiału”, w którym wielu menedżerów potrzebowało realnego wsparcia.

Informacja zwrotna od uczestników oraz obserwacje organizacyjne pokazały, że w wyniku jego realizacji menedżerowie Euler Hermes:

 1. Zaczęli lepiej rozumieć motywacje, wyzwania i perspektywy swoich pracowników,
 2. Zyskali większą świadomość naturalnych zasobów i ograniczeń – swoich i zespołu,
 3. Zaczęli lepiej zarządzać zadaniami poprawiając skuteczność, redukując stres i uwalniając czas na działania strategiczne,
 4. Wypracowali i wdrożyli indywidualne techniki zdalnych rozmów ze swoimi pracownikami i zespołami,
 5. Wypracowali i wdrożyli indywidualne rozwiązania sytuacji konfliktowych,
 6. Nauczyli się bardziej strategicznie i świadomie podchodzić do zmian organizacyjnych,
 7. Zyskali mnóstwo nowych inspiracji do skutecznego, zdrowego działania w zgodzie ze sobą.

 

OPINIE UCZESTNIKÓW

Opinie uczestników pokazują, że program miał dla nich realną wartość. Poniżej zamieszczam kilka przykładowych opinii jakie otrzymał dział HR Euler Hermes od swoich menedżerów:

„Skończyłem właśnie ostatnią sesję z Maciejem. Te sesje były R E W E L A C Y J N E !!!”

„Jestem świeżo po drugiej sesji z Panem Maciejem i muszę przyznać, że te rozmowy/warsztat tak wiele wnoszą, to jest najlepsze co w tym obszarze mogło być dla nas zorganizowane. Naprawdę – pomysł i dobór osoby do współpracy – rewelacja! Bardzo Wam dziękuję, że mogę w tym uczestniczyć.”

„Tak w ramach feedbacku, dziewczyny. Ten program to jedna z najlepszych inicjatyw jakie były do tej pory, ten gość jest świetny! Dzięki!”

 

KORZYŚCI DLA FIRMY

Dzięki zrealizowanemu programowi Euler Hermes zapewnił realne, dedykowane wsparcie swoim 30 menedżerom mających wpływ na pracę i życie kolejnych 200 raportujących do nich pracowników.

Oprócz pozytywnego wpływu projektu na tak wielu ludzi, firma zyskała coś jeszcze. Umożliwiła swoim menedżerom zmianę postrzegania pandemii COVID-19 z zagrożenia na szansę do rozwoju nowego rodzaju umiejętności strategicznych i przywódczych oraz zbliżenia relacyjnego ze swoimi zespołami.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom oraz całemu zespołowi HR Euler Hermes za wspaniałą współpracę w trakcie tego projektu!

A jak TWOJA firma wspiera menedżerów w trakcie pandemii?

Dowiedz się więcej o tematach sesji executive coaching'owych, z jakimi pracuję z menedżerami.

Maciej Szturmowicz

Scaleup Founder, Coach, Facilitator

Ostatnie wpisy

Chcesz otrzymywać informacje o moich publikacjach, usługach i wydarzeniach?