Scaleup Blog

Scaleup Blog

Jak motywować pracowników? Lista 39 pytań

Najnowszy raport Mind & Soul Business oraz HAYS Polska szczegółowo opisuje szereg zaburzeń harmonii życia, jakich doświadczamy poświęcając pracy nasze życie prywatne. Obraz work-life balance w Polsce jest delikatnie mówiąc… przygnębiający.

Zaburzenia równowagi życiowej Polaków mogą być natomiast niecodzienną szansą dla tych pracodawców, którzy precyzyjnie odpowiedzą na potrzeby i wyzwania osobiste swoich pracowników.

Tym samym wiele firm może w stosunkowo prosty i tani sposób skutecznie motywować swoich pracowników oraz zwiększać ich zaangażowanie i lojalność.

Jak to zrobić?

W nawiązaniu do szczegółowych wyników raportu NOWA ERA MOTYWACJI, który możesz pobrać tutaj, przygotowałem listę konkretnych pytań inspiracyjnych, pomocnych w tworzeniu nowych rozwiązań pro-pracowniczych przez firmy, które chcą faktycznie zadbać o swoich pracowników.

Oto 39 pytań, które powinien sobie zadać w Polsce każdy pracodawca.

Praca

 1. Jak możemy zwiększać samoświadomość naszych pracowników – zarówno szeregowych, jak i menedżerów, dyrektorów i zarządów?
 2. Jak możemy zwiększać asertywność naszych menedżerów w przyjmowaniu dowolnej ilości pracy, kaskadowanej potem na zespoły? Jak uczyć menedżerów selektywności?
 3. Jakie możemy wdrażać programy rozwojowe i motywacyjne, których potrzebują nasi pracownicy, ale o które sami nie poproszą?
 4. Jak możemy lepiej określać strategię i priorytety działań w firmie, tym samym zmniejszając ogólną ilość pracy i zadań do wykonania oraz zwiększając koncentrację pracowników na kluczowych zadaniach?
 5. Jak możemy skutecznie ograniczać kulturę wysiadywania po godzinach?
  6.Jak możemy promować podejście „mądrzej i lepiej” zamiast „szybciej i więcej”?
 6. Jak możemy upraszczać procesy i systemy firmowe tak, aby były przyjaźniejsze dla pracownika i zabierały mu mniej czasu?
 7. Jak możemy się upewnić, że nasi menedżerowie nie zmuszają pracowników do pracy po godzinach, w weekendy i święta czy w trakcie choroby?
 8. Jak możemy systematycznie rozwijać umiejętności miękkie naszych menedżerów? (tu możemy pomóc poprzez nasze skalowalne programy rozwoju umiejętności miękkich.
 9. Jakie faktyczne zasady i normy pracy powinny obowiązywać u nas w firmie?
 10. Jak możemy redukować poczucie niezastępowalności naszych pracowników lub ich potrzebę udowadniania swojej wartości?

WYNAGRODZENIE PIENIĄDZE I OSZCZĘDNOŚCI

 1. Jaki poziom satysfakcji z zarobków mają nasi pracownicy w każdym obszarze?
 2. Które czynniki mają wpływ na tą satysfakcję?
 3. Jakiego modelu wynagradzania oczekują pracownicy, a jakie otrzymują?
 4. Jak możemy zwiększać poczucie bezpieczeństwa finansowego naszych pracowników?
 5. Jak możemy edukować naszych pracowników w zakresie bezpiecznego zarządzania finansami osobistymi oraz o szansach/ryzykach/zagrożeniach związanych z życiem na kredyt itp.?
 6. Jak możemy systematycznie zwiększać poczucie wartości naszych pracowników, np. poprzez różne mechanizmy doceniania ich pracy i wysiłku?
 7. Jak możemy skuteczniej motywować naszych pracowników pozafinansowo?
 8. Do jakiego stopnia jesteśmy świadomi wyzwań i potrzeb finansowych naszych pracowników takich jak spłaty kredytów, oszczędzanie na konkretne cele życiowe itp?

RELACJE

 1. Jak możemy zmniejszyć osamotnienie naszych pracowników poprzez oferowane programy?
 2. Jak możemy pomóc pracownikom poszerzać ich sieci kontaktów?
 3. Jak możemy promować kultywowanie znajomości i przyjaźni przez naszych pracowników?
 4. Jak możemy umożliwić naszym pracownikom spędzanie większej ilości jakościowego czasu ze swoimi partnerami życiowymi i dziećmi?
 5. Jak możemy organizować naszych pracowników nie wokół sztywnych rytuałów firmy, ale wokół misji, wyższego celu lub głębszego sensu działania, społeczności, pomocy innym itp.?

ZDROWIE I AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

 1. Jak włączyć do programów wellness menedżerów, dyrektorów i zarząd?
 2. Jakie dolegliwości mają pracownicy w naszej firmie i jak można na nie odpowiedzieć?
 3. Jakie są źródła stresu i somatycznych bólów ciała pracowników w naszej firmie?
 4. Jak możemy promować wśród pracowników uprawianie min. 3h sportu tygodniowo, żeby mogli zredukować stres i zadbać o siebie?

RELAKS

 1. Jak możemy nauczyć naszych pracowników technik efektywnego relaksu i regeneracji ciała oraz umysłu?
 2. Jeśli „nicnierobienie” rozwija mózg i stymuluje kreatywność, jak możemy tworzyć przestrzeń do relaksu i wyciszenia dla naszych pracowników?
 3. Jak możemy dawać i oddawać więcej czasu wolnego naszym pracownikom zamiast go zabierać?
 4. Jak możemy uczyć naszych pracowników lepszego dbania o siebie?
 5. Jak możemy zachęcać pracowników do regularnego wykorzystywania urlopów?

ROZWÓJ

 1. Jakie potrzeby rozwojowe mają różne grupy pracownicze?
 2. Jakie mamy ścieżki rozwoju pionowego (w kierunku zarządzania), poziomego (w kierunku ról integrujących) oraz specjalistycznego (w kierunku bycia ekspertem w danej dziedzinie)?
 3. Jak możemy zachęcać naszych pracowników do rozwoju – szczególnie tych powyżej 45go roku życia?
 4. Jak możemy zbliżać do siebie różne poziomy organizacyjne i moderować systematyczny dialog pomiędzy tymi poziomami (np. poprzez programy mentoringowe)?
 5. Jak możemy bardziej doceniać jakość zarządzania i motywowania w dodatku do efektywności osiągania celów biznesowych?
 6. Jak możemy zadbać o employee experience przynajmniej tak samo, jak dbamy o candidate experience czy employer branding?

Rekomenduję, żeby powyższe pytania zacząć zadawać w całej firmie i na wszystkich jej poziomach, a nie tylko w działach personalnych czy benefitowych.

Wierzę, że warsztatowa dyskusja nad tymi zagadnieniami może zaowocować w każdej firmie mnóstwem nowych, innowacyjnych pomysłów na programy pro-pracownicze różnego typu.

Prawidłowe zadbanie o równowagę życiową pracownika to nie opcja – to jedyna droga do utrzymania przyzwoitych wyników biznesowych i systematycznego budowania przewagi konkurencyjnej opartej na innowacyjności.

Które z powyższych 39 pytań zainspirowały, zdziwiły lub zastanowiły Cię najbardziej?

Będę wdzięczny za udostępnienie tego artykułu wszystkim firmom, które chcą jeszcze lepiej zadbać o swoich pracowników!

Maciej Szturmowicz

Scaleup Founder, Coach, Facilitator

Ostatnie wpisy

Chcesz otrzymywać informacje o moich publikacjach, usługach i wydarzeniach?