Doradztwo Strategiczne

Doradztwo strategiczne

Z kim pracuję?

W oparciu o moje 14-letnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą doradczą oraz projektami strategicznymi, pomagam firmom zwiększać skuteczność zarządzania oraz efektywność sprzedaży bądź budować od podstaw organizacje sprzedaży Business-to-Business zapewniające stabilny wzrost biznesowy.

Moi klienci to firmy chcące zwiększyć skalę i efektywność działania w zdrowy sposób – strategicznie, zespołowo, procesowo, z większą systematyką i przewidywalnością działania, które umożliwią płynne skalowanie biznesu.

Expertise areas

Strategia działania

Pozycjonowanie rozwiązań i usług

Struktura organizacji i zespołów

Procesy sprzedaży

Account management i terytoria

Strategiczna segmentacja klientów

Modele rozmów z klientami

Modele rozmów zespołowych

Cele sprzedaży i wskaźniki operacyjne

Prognozowanie i raportowanie

Zarządzanie sprzedażą

Change management i zmiany

Jak pracuję?

Moje programy doradcze są skoncentrowane na trwałej poprawie precyzyjnie określonych wskaźników biznesowych klienta takich jak wyniki sprzedaży, wzrost pipeline czy wzrost rentowności.


Wspierając klientów w realizacji tych celów, realizuję holistyczne projekty doradcze trwające 6-12 miesięcy. Projekty obejmują równoległe prace na różnych poziomach organizacji klienta oraz różne techniki pracy (analizy organizacyjne, doradztwo, business coaching, warsztaty dla zespołów, szkolenia dla doradców i ich menedżerów czy wsparcie we wdrażaniu zmian).


Unikatowość mojego podejścia polega również na pogłębionej analizie źródeł problemów biznesowych, widzeniu organizacji klienta jako całości, jednoczesnej pracy z elementami twardymi i miękkimi oraz wsparciu klienta w implementacji wypracowanych rozwiązań.

Efekty biznesowe i organizacyjne

Przykładowe efekty projektów doradczych Scaleup to:

Awans regionu sprzedaży z 24 na 1 miejsce spośród 26 regionów firmy w przeciągu 6 miesięcy od zakończenia projektu ze Scaleup

wzrost sprzedaży rok-do-roku w 90 placówkach bankowości detalicznej w wyniku projektu skoncentrowanego na odwróceniu trendu spadających wyników sprzedaży

Koncepcja i wdrożenie nowej, wielomilionowej EUR linii biznesowej związanej z globalnym licencjonowaniem własności intelektualnej firmy – doradztwo i całościowe zarządzanie projektem oraz sprzedażą B2B we współpracy z partnerami strategicznymi

Wsparcie doradcze w budowie organizacji sprzedaży B2B (globalna sprzedaż Enterprise Software) w obszarach struktury, procesów, zarządzania, prognozowania, raportowania oraz technik sprzedaży doradczej. Wzrost pipeline i obrona wyniku pomimo epidemii COVID-19.

Przeczytaj więcej o moich projektach

Poznaj opinie klientów i uczestników

Jeśli chcesz zwiększyć skuteczność sprzedaży lub zarządzania w Twojej firmie, zapraszam Cię do rozmowy o możliwym zakresie wsparcia w trakcie darmowej konsultacji online.