Warsztaty dla firm

i executive coaching

Warsztaty dla firm i executive coaching

Wyzwania organizacyjne

Pomagam zapracowanym liderom biznesowym i właścicielom firm zatrzymać się w biegu
i zmienić sposób działania po to, żeby mogli:
Posiadam czternastoletnie doświadczenie (stanowiska liderskie, projekty doradcze) w pracy z największymi międzynarodowymi korporacjami, dzięki czemu problemy, z którymi mierzą się moi klienci, oraz ich kontekst biznesowy są mi dobrze znane.

Wyniki biznesowe = refleksja + działanie

Wierzę, że kluczem do systematycznej poprawy wyników biznesowych, lepszych relacji w firmie i większej innowacyjności jest zdolność do łączenia pogłębionej autorefleksji z działaniem przez wszystkich pracowników danej organizacji.

W dodatku do indywidualnych programów coachingowych, umożliwiam pracownikom firm efektywne łączenie autorefleksji z działaniem poprzez:

Warsztaty strategiczne
dla Zarządów firm

Warsztaty strategiczne
dla Zarządów firm

Warsztaty strategiczne
dla Zarządów firm

Warsztaty dla menedżerów
i pracowników

Jak pracujemy?

Prowadzę warsztaty lub cykle warsztatowe mające na celu osiągnięcie konkretnie ustalonych celów biznesowych i organizacyjnych zgodnie ze sprawdzonym procesem działania:

Realizuję warsztaty dla grup od 3 do 100 uczestników, online lub w siedzibie klienta, w języku polskim lub angielskim. Warsztaty mogą trwać cały dzień lub 1-2 godziny (micro-learning), żeby nie tworzyć dodatkowego obciążenia dla i tak mocno już zapracowanych uczestników.

Moje warsztaty polegają na przeprowadzaniu uczestników przez precyzyjnie dobrane, praktyczne ćwiczenia warsztatowe umożliwiające indywidualną refleksję oraz pogłębioną wymianę obserwacji i doświadczeń uczestników. Przykładowo warsztaty mogą odpowiadać na poniższe wyzwania organizacyjne.

Przykładowe wyzwania moich klientów

Strategia działania

Relacje w zespole

Rozmowy menedżerskie

Autorefleksja

Każdy program warsztatowy jest dostosowany do sytuacji, wyzwań i potrzeb danego klienta biznesowego. W mojej pracy warsztatowej kładę duży nacisk na praktyczne zastosowanie nowych umiejętności w pracy przez uczestników.

Efekty biznesowe i organizacyjne

Przykładowe efekty naszych programów to:

Podwojenie liczby menedżerów potrafiących motywować niefinansowo z uwzględnieniem indywidualnych wartości pracownika

Potrojenie liczby menedżerów potrafiących doceniać i nagradzać pracowników niefinansowo, z uwzględnieniem ich indywidualnych wartości

Podwojenie liczby pracowników świadomych,co ich motywuje do pracy

Podwojenie liczby pracowników, którzy potrafią zauważać szanse i potencjały w trudnych, stresujących i kryzysowych sytuacjach

Poznaj opinie uczestników moich warsztatów i sesji indywidualnych

W mojej pracy łączę różne sprawdzone techniki rozwoju osobistego:

Chcę porozmawiać o warsztacie dla mojej firmy