Jak motywować pracowników? Lista 39 pytań

Najnowszy raport Mind & Soul Business oraz HAYS Polska szczegółowo opisuje szereg zaburzeń harmonii życia, jakich doświadczamy poświęcając pracy nasze życie prywatne. Obraz work-life balance w Polsce jest delikatnie mówiąc… przygnębiający. Zaburzenia równowagi życiowej Polaków mogą być natomiast niecodzienną szansą dla tych pracodawców, którzy precyzyjnie odpowiedzą na potrzeby i wyzwania osobiste swoich pracowników. Tym samym wiele firm może […]